Преди да започнете да играете ThreeChess би било хубаво да знаете правилата на класическия шах. НО дори и да не ги знаете, никога не е късно да се научите да играете най-известната игра в света. Ако сте напълно непознати с правилата, с това кратко ръководство сте на път да научите най-важните и основни правила и стратегии за игра на ThreeChess.


Историята на ThreeChess

Произходът на играта шах не е точно изяснен. Вярва се, че първите подобни на шах игри са играни в Индия преди 2 хилядолетия. Играта на шах, която познаваме днес, съществува от 15 век, когато става известна в Европа.

Подобна е и историята на шаха за трима. Играта Sanguoqi, 三 國棋 Шах на трите кралства, е вариант на Xiangqi за трима играчи, спомената за пръв път в книгата "История на шаха" на H.J.R. Murray на стр. 133-134. Той цитира von Möllendorf който пише за статия за тази игра през 1867 г. Един век по-късно, през 1972 Робърт Зубрин създава шах за трима и започва да го продава на територията на САЩ. По същото време играта става популярна и в Европа и започва да се продава широко в някой страни. През 2010 година ние създадохме първият ОНЛАЙН шах за трима играчи и решихме да го кръстим ThreeChess. Играта е достъпна на www.ThreeChess.com.

Целта на играта ThreeChess

ThreeChess се играе от трима играчи на шестоъгълна маса, съдържаща 96 бели и черни полета. Всеки играч, притежава 16 фигури: 1 цар, 1 царица, 2 топа, 2 офицера, 2 коня и 8 пешки. Играта е на принципа Всеки за себе си, което означава, че има само един победител и всеки играе само за себе си. Целта на играта е да се плени някои от двата противникови царя. Обявява се шах, когато царят е в опасност. Мат е, когато царя е в позиция на шах и не може да се измъкне от нея. Първият, който ПЛЕНИ някой от противниковите царе печели. Точно тук е разликата от класическият шах, където е достатъчно просто да матираш противника, в ThreeChess трябва да "вземеш" царя. В нашият случай, когато играч е в матова позиция, той губи реда си и ако по-някакъв начин бъде освободен, преди да е загубил царя си, може да продължи.

 

starting the game

Как да започнем

В началото на играта масата се поставя така, че в крайният десен ъгъл на всеки играч да се намира бяло (светло) поле. Фигурите се нареждат по един и същ начин винаги. На втория ред са подредени пешките. Топовете са в двата ъгъла, след тях са конете, после офицерите, остава царицата, която слагате на лявото оставащо поле и за царя остава дясното.

Играчът с белите фигури винаги започва първи. По принцип в играчите избират кой да играе с белите, но в нашия случай ако искате да играете бърза игра, системата автоматично избира първия. Белият започва, след това е зеления, след това на ред е черния, след това белия отново и така до края на играта.

Как се движат фигурите в ThreeChess

Всяка от шестте типа различни фигури се движи по различен начин. Фигурите не могат да минават през други фигури (изключение прави коня, които може) и не могат да стъпват на поле на което има своя фигура. Могат да стъпват на поле с фигура на някои от опонентите като по този начин я пленяват и се отстранява от играта. Добри ходове са също, когато защитавате други свои фигури или заемете важни полета на масата. В следващите примери червените кръгове показват фигури, които могат да бъдат пленени, зелените, където може да стъпи фигурата ви и лилавите - свои фигури, които блокират пътя ви.

king

Царят

Царят е най-важната фигура, но за съжаление и една от най-слабите. Той може да се движи само по едно поле във всяка посока - нагоре, надолу, наляво, надясно и по-диагоналите. Царят никога не може да отиде сам в позиция на шах (където да бъде пленен).

kings moves

queen

Царицата

Царицата е най-силната фигура. Тя може да се движи във всички посоки - напред, назад, наляво, надясно и по диагоналите - до където може да стигне (ако не е блокирана от собствени фигури). Както при всички други фигури - ако плени някоя фигура ходът и спира.

queens moves

rook
Топът

Той може да се движи до където си иска - наляво, надясно, нагоре и надолу (без по диагонал). Топовете са най-силни когато се защитават един друг и работят заедно.

rook moves

bishop
Офицерът

Офицерът може да се движи до където може да стигне, но само по диагонал. Всеки офицер стартира в играта на определен цвят поле (светъл или тъмен) и до края на играта остава на този цвят. Те също работят добре заедно, тъй като всеки покрива недостатъците на другия.

bishop moves

knight

Конят

Конете се движат по много по-различен от другите фигури начин - две полета в някоя посока и след това още едно под 90 градусов ъгъл, или по-ясно казано - Г-образно. Те са единствените фигури, които могат да прескачат фигури.

knight moves

pawn
Пешката

Пешките са малко странни фигури, те се движат само на право, но могат да пленяват само по диагонал. Те могат да се движат само по едно поле направо, с изключение на първия им ход, когато могат да прескочат едно поле. Могат да взимат по диагонал, когато фигурата се намира на съседно до тях диагонално поле. Не могат да се движат или да пленяват назад. Ако има фигура пред пешката, то тя няма как да се движи или да я плени.

pawn moves

Специални правила

Произвеждане

Пешките имат още една важна способност и тя е, че ако пешка стигне до другата страна на дъската (независимо срещу кой противник е тръгнала) тя се превръща в която играча си пожелае друга фигура. Обикновено играчите произвеждат царица. Пешката е единствената фигура, която има тази способност.

En Passant

Последното правило за пешките се нарича “en passant,” което е на френски и принципно означава "минаване през бит ход". Ако пешка прескочи поле на първия си ход и по този начин застане до пешка на опонент (прескача полето, на което може да бъде пленена от пешката на опонента). В този случай опонента има право да плени пешката като отиде на полето зад нея. Този ход трябва да бъде направен веднага щом първата пешка прескочи поле, в противен случай това правило НЕ важи.

Рокадо

Друго специално правило е рокадото. Този ход ви позволява да направите две много важни неща в един ход: да преместите царя си на защитено поле, и да изкарате топа си от ъгъла и да го вкарате в играта. Играчът може да премести царя си през едно поле в някоя от двете посоки (наляво/надясно) и на мястото на полето, което прескача да сложи топа, който се намира в ъгъла в съответната посока. За да може да правите рокадо трябва да са изпълнени следните условия:

 • трябва царят да не е местен до момента
 • трабва и топа да не е местен до момента
 • не трябва да има фигури между царя и топа
 • царя не трябва да е в шах или да не минава през поле, на което е шах
Може би забелязвате, че когато правите рокадо в единия случай царя е по-близо до ъгъла. Тук е и малко по-различно от класическия шах, хората които са играли, ще го забележат. В ThreeChess този случай се нарича рокадо отдясно. А другия в които правим рокадо към по далечния ъгъл (през полето, където стои царицата) наричаме рокадо наляво. Независимо на коя страна правим рокадо, царя винаги прескача само едно поле.

Шах, Мат и Пленяване


Както споменахме по-рано, целта на играта е да се плени царя на някои противник. Това се случва, когато царя е в позиция на шах и не може да се измъкне. Има само три начина, по които можете да се измъкнете сам от ситуация на шах: да избягате на някое друго поле (не можете да правите рокадо), да блокирате шаха с някоя друга фигура или да плените фигурата, която ви заплашва. Ако не можете да се измъкнете пропускате ход. Има вариант да ви спаси и някои от противниците ви. Защо му е да го прави ще се запитате вие... Защото само този, който плени царя е победител и взима най-много рейтинг и победа. Ако не се спасите и никой не ви спаси - царя бива пленен и играта свършва. Пленилият царя е победител.

Реми/Пат

Понякога играта не завършва с победител, а с равенство. Има 5 причини поради които да има реми:

 1. достига се ситуация, в която играч е на ход, не е шах, но не може да направи никакъв ход, тъй като в околните полета е шах.
 2. играчите по взаимно съгласие завършват с равенство
 3. няма достатъчно фигури на масата за да бъде матиран някои от играчите (напр. 3 царя и 1 кон)
 4. ако един и същ ход се повтори три пъти
 5. ако се направят 50 хода през които не е преместена пешка и не е взета фигура.

Часовници и таймери

В повечето игри и турнири се използват таймери за да се отчете времето в играта. Всеки играч получава в началото на играта определено количество време, което трябва да прецени как да използва. Когато играча направи ход той натиска бутон и се включва таймера на следващия играч (в нашият клиент не е нужно да се натиска нищо - всичко става автоматично). Ако на някой от играчите му свърши времето той губи играта. В случай, че опонентите му нямат достатъчно фигури да го матират и времето му е свършило - играта завършва с равенство.

Основна стратегия

Има четири прости неща, които всеки играч трябва да знае:

#1 Пазете си царя

Закарайте си царя в ъгъла на масата, където по-принцип е по-безопасно. Не пропускайте да направите рокадо. Винаги е полезно да направите рокадо, колкото се може по-рано. Запомнете, че не е важно, колко сте близо до залавянето на някои от царете на опонентите ви, когато вашия се окаже пленен.

#2 Не пилейте фигурите си

Не губете фигури без да имате замисъл за нещо! Всяка фигура е ценна и не можете да победите ако нямате достатъчно фигури да го направите. Има лесна схема, по която играчите могат да се ориентират дали си заслужава да загубите дадена фигура и на каква цена:

 • Пешката струва 1
 • Конят струва 3
 • Офицерът също струва 3
 • Топът струва 5
 • Царицата 9
 • Царят е безценен!
В края на играта, тези точки не означават НИЩО - те са просто за да ви помогнат да вземете решение, докато играете - дали да плените, размените или да направите какъвто и да било ход в който дадена фигура е застрашена.

#3 Контролирайте центъра

Трябва да опитате да контролирате центъра на масата със своите фигури и пешки. Когато успеете, ще имате повече място за движение и ще затрудните опонентите си да намерят добри места за техните фигури.

#4 Използвайте повече фигури

Фигурите ви са безполезни, когато стоят на първия ред. Вкарвайте повече фигури напред, за да имате повече, когато атакувате царя. Използвайки една-две фигури, няма да е от полза срещу добър играч.

Как да задобреем на ThreeChess

Знаейки правилата и някои основни стратегии е само началото - в ThreeChess и шаха има толкова много за учене и разбиране, че сигурно няма да ви е достатъчен един живот! За да задобреете следвайте следните три съвета:

#1 – Играйте

Не спирайте да играете! Играйте колкото е възможно повече. Ще научавате нещо ново от всяка игра - независимо дали печелите или губите.

#2 – Учете

За да задобреете много е нужно и да попрочетете някоя друга книжка за шах, в Интернет и като цяло и на книжния пазар има много. Да, ThreeChess е различна игра, но както по-рано споменахме правилата са същите и стратегиите много си приличат. Така че, определено ще ви е от полза.

#3 ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ!

Не се обезкуражавайте, когато губите. Всеки губи - дори световните шампиони. Докато продължавате да се забавлявате по време на игрите, независимо дали губите или печелите, ще можете да се наслаждавате на ThreeChess завинаги! УСПЕХ!