За да играете ThreeChess трябва да знаете основните правилата на класическия шах. В меню Помощ можете да се запознаете с основните правила и стратегии на играта.

История на ThreeChess

Произходът на играта не е съвсем ясен поради наличието на различни хипотези. Международният вариант на Шахмата е оформен в Европа, но в Европа той е внесен през средните векове от арабите, които са го взели от персите, при които се е наричал Чатранг. Спорно е, но се смята, че персите от своя страна са взели тази игра от Индия където е имало подобна, наречена Чатуранга.

Подобна е и историята на шаха за трима. Играта Sanguoqi (三 國棋, т.е. шах на трите кралства) е вариант на Хиангди (Xiangqi) за трима играчи, спомената за пръв път в книгата “История на шаха” от Мърей. Той цитира Фон Мьолендорф, който публикува статия за играта през 1867г. Век по-късно, през 1972г., Робърт Зубрин създава т.нар. шах за трима и започва да го разпространява на територията на САЩ. По същото време играта започва да придобива популярност в Европа.

През 2010г. ние създадохме първият виртуален шахмат за трима играчи под името ThreeChess. Играта е достъпна на уеб адрес http://www.threechess.com/game.php .


Цел на ThreeChess

ThreeChess се играе от трима играчи на шестоъгълна дъска, съдържаща 96 бели и черни полета. Всеки играч разполага с 16 фигури: 1 цар, 1 царица, 2 топа, 2 офицера, 2 коня и 8 пешки. Победител в играта може да бъде само един от участниците. Целта на играта е пленяване/отстраняване на противников цар. В случай, че даден цар е в опасност, се обявява състояние „шах“, докато при „шахмат“ той е в безизходна позиция. В случай, че играч е в матова позиция, той губи реда си и ако по-някакъв начин бъде освободен преди да е загубил царя си, играта продължава. Победител е този, който пръв плени противников цар.

starting the game

Как да започнем

В началото на играта дъската се поставя в такава позиция, че крайният й десен ъгъл пред всеки играч съответства на черно поле. На втория ред се подреждат пешките. Топовете се поставят в двата ъгъла, като непосредствено след тях се позиционират последователно фигурите на коне и офицери. Царицата се поставя върху лявото, а царят съответно върху дясното свободни полета.

Пръв на ход е винаги играчът с белите фигури. При създаване на нова игра (custom game) играчите определят кой да играе с бели фигури, но в случая на т.нар. бърза игра (quick game), системата автоматично определя това, на случаен принцип. Играчите сменят ходовете си в хронологичен ред в зависимост от цвета на фигурите, както следва: бели, зелени, черни.

Как се движат фигурите в ThreeChess

Всяка фигура се движи по различен. Фигурите не могат да преминават през други фигури (с изключение на коня), но могат да пленяват фигура на някой от опонентите си, като по този начин заемат съответното превзето поле.

В примерите по-долу червените окръжности съответстват на фигури, които могат да бъдат пленени; зелените съответстват на възможности за преместване на свои фигури; лилавите - свои фигури, блокиращи пътя на други такива.

Царят е същевременно най-важната и уязвима фигура. Той може да се движи във всички посоки, но само с едно поле, при условие че хода му не го застрашава с шах.

kings moves

Царицата е най-силната фигура. Тя е подвижна във всички възможни посоки без ограничение в броя полета, освен ако не е блокирана от свои фигури.

kings moves

Топът е подвижен във всички посоки, с изключение на диагоналите, без ограничение в броя полета. Топовете са най-силни, когато се кооперират помежду си.

kings moves

Офицерът също няма ограничение в броя полета при движение, но противоположно на топовете, това може да става само по диагонал. Всеки офицер стартира в играта на определен цвят поле (светъл или тъмен) и до края на играта остава на този цвят. Този тип фигури също се кооперират добре помежду си.

kings moves

Конете се движат по много по-различен от останалите фигури начин - две полета в дадена посока, след което още едно поле встрани, т.е. Г-образно (движението по диагонал е забранено). Този тип фигури са единствените, които могат да прескачат други фигури.

kings moves

Пешките се отличават с това, че са подвижни само направо (без диагонали и без заден ход), но в същото време могат да пленяват противникови фигури само по диагонал. Те могат да се преместват само с едно поле, с изключение на първия им ход, когато имат възможност да прескочат едно поле. Не могат да се движат или да пленяват назад. При наличие на фигура пред дадена пешка, то тя е блокирана от нея и това възпрепятства движението й.

kings moves

Специфични правила

Произвеждане

Пешките имат още една важна и уникална способност – при достигане краят на дъската могат да се трансформират в друга фигура по избор на играча. Царицата бива най-често произвежданата фигура.

 

En Passant

Последното правило за пешките се нарича “en passant”, което от френски език означава "мимоходом". Ако пешка прескочи поле в първия си ход и по този начин застане до пешка на опонент (с цел избегване пленяване от пешката на опонента), опонентът има право да плени пешката в случай, че застане на полето зад нея. Този ход трябва да бъде осъществен непосредствено след като уязвимата пешка е прескочила поле, в противен случай правилото не важи.

Рокада

Този ход ви позволява да осъществите две важни действия: да преместите царя си на защитено поле, като същевременно преместите топа си от ъгъла на по-добра позиция. Това е едновременен ход с царя и един от топовете от същия цвят на същия хоризонтал, който се счита за един ход на царя и се изпълнява както следва: царят се премества от първоначалното си поле с две полета настрани към топа, след което топът се премества на полето, преминато току що от царя (прескоченото поле). Аналогично е за всички цветове. Рокадата има следните важни особености, които трябва да бъдат изпълнени:

 • Царят и топът не трябва да са премествани преди извършването на рокадата.
 • Царят не трябва да бъде атакуван от противникова фигура (т.е. шах) по време на рокадата.
 • Царят не трябва да преминава през полета, атакувани от противникови фигури.
 • Не трябва да има други фигури между царя и топа.

Важно е да се отбележи, че в единия случай царят се намира по-близо до ъгъла. Този случай отличава правилото в класическия шах от този за трима играчи. В ThreeChess този случай се нарича рокада отдясно, докато в другия (при рокада към по-отдалечения ъгъл, през полето на царицата) наричаме рокада наляво. Независимо от посоката на рокадата, царят винаги прескача само едно поле.


Шах, Мат и Пленяване

Както споменахме по-рано, целта на играта е пленяване на противников цар. Това се случва, когато царят е в позиция на шах без възможност за спасение. Има само три начина, чрез които можете да се спасите сам от ситуация на шах: да избягате на някое друго поле (не можете да правите рокада), да блокирате фигурата, която ви заплашва с друга фигура или да плените фигурата, която представлява опасност. Ако не можете да се спасите, то пропускате ход. Има вариант да ви спаси прoтивников играч, което би се обяснило с факта, че онзи, който плени царя е победител и следователно получава най-много рейтинг и победа.


Реми/Пат (равна партия)

Понякога играта не завършва с победител, а с равенство. Съществуват няколко причини, поради които може да се случи това:

 • Ситуация, в която играч е на ход и не е под шах, но не може да извърши какъвто и да е ход, тъй като в околните полета е в състояние на шах.
 • Взаимно съгласие на играчите.
 • На дъската няма достатъчно фигури за матиране на някой от играчите (например 3 царя и 1 кон).
 • При трикратно повторение на един и същ ход.
 • При извършване на 50 хода без преместване на пешка или отнемане на фигура.

Часовници и таймери

В повечето игри и турнири се използват таймери за отчитане времето в играта. В началото всеки играч получава определено време. В ThreeChess системата автоматично отброява времето на всеки играч. При изтичане времето на даден играч, то той губи играта. В случай, че опонентите му не разполагат с достатъчно фигури, за да го матират от една страна и времето му е свършило от друга, то играта завършва с равенство.


Основни стратегия

Съществуват четири стратегии, които всеки играч е добре да умее.

#1 Защитавайте царя си

Позиционирайте царя си в ъгъла на дъската, където често е по-безопасно. Не пропускайте да направите рокада (по възможност в по-ранен етап от играта). По-ефективно е да защитите своя цар, отколкото да рискувате да се доближавате до този на притивниците ви.

#2 Пазете фигурите си

Не губете фигури без да съществен мотив за това. Всяка фигура е ценна за постигане на победа. Следната стойностна система може да ви бъде от полза при взимането на решения:

 • Пешка: 1 точка
 • Кон: 3 точки
 • Офицер: 3 точки
 • Топ: 5 точки
 • Царица: 9 точки
 • Цар: безценен, тъй като при отнемането му партията завършва

Важно е да се отбележи, че в края на играта тези точки не са от значение - те служат за взимане на решения по време на играта.

#3 Контролирайте центъра

Опитайте да контролирате центъра на дъската със своите фигури. При успех ще разполагате с по-голяма площ и възможности за движение, като по този начин ще затрудните опонентите си.

#4 Използвайте повече фигури

Фигурите са безполезни, когато не са в игра. Изнасяйте повече фигури напред, за да разполагате съответно с повече такива при атака над цар.


Как да се усъвършенствате в ThreeChess

Да познавате правилата и някои основни стратегии е само началото на играта. Ако искате да подобрите играта си, следвайте следните съвети:

#1 – Играйте

Играйте често, защото така придобивате опит, а с него развивате уменията си и сътветно разширявате възможностите си. Ще научавате нещо ново от всяка игра - независимо дали печелите или губите.

#2 – Бъдете любознателни

Четете, питайте и се интересувайте от въпроси по отношение на класически шах и шах за трима. ThreeChess е иновативен вариант на шахмат, но правилата са тъждествени, а стратегиите са сходни.

#3 - ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ!

Не унивайте при загуба, тя е неразривна част от играта. Всеки губи - дори световните шампиони. Наслаждавайте се на ThreeChess.